Skip to content Skip to footer

Ullared Flädje GK:s historia.

Tusenårig historia

Redan för flera tusen år sedan fanns det människor på Flädje platån, strax norr om Vessigebro och c:a 13 km öster om Falkenberg. Dessa hade kommit vandrande utmed Ätrans stränder som på denna tid mest liknande en havsvik. De rika fornlämningar som finns vid banan har även påverkat golfbanans utformning i samarbete med länsantikvarien. Bl a är greenen på hål 2 utformad som en kopia av den utgrävda bronsåldergraven intill och klubbens logo innehåller en runsten.

Mot slutet av 80-talet var det kö till de flesta golfbanor och så även i Falkenbergsregionen där Falkenbergs GK hade lång kö för medlemskap. Tillfälligheter spelade också in då en av Flädjes markägare, Sven Jönsson, pga av svår astma under några år hade ”övervintrat” i Spanien och där kommit i kontakat med golfen. Väl hemkommen togs kontakt med grannen Kjell Nilsson och efter lite funderingar dem emellan började iden att bygga en golfbana på deras marker ta form.

Kontakter togs med Ove Olsson, som arbetat med utformning av golfbanor i både Falkenberg och inom Hallands golfdistrikt samt Kim Sintorn som då arbetade med utbildning av gräsytors skötsel på Munkagårdskolan i Tvååker. Dessa båda blev sedermera golfbanans arkitekter och drivande när det gäller banans utformning under flera år. Ove som klubbens ordförande och ”Mr Golf” under de första aktiva åren och Kim som klubbens första greenkeeper och därefter bankonsulent inom SGF.

Den 25 november 1990 bildades Flädje GK som en medlemsägd klubb med insatskapital. Ordförande var då Bengt Darhult från närbelägna Höstena gård. I början av 1990 talet blev det dåliga tider i Sverige och problem uppstod med att fylla de många under 80 talet startade golfklubbarna med medlemmar. Därför gick Flädje GK och den närbelägna Vinbergs GK samman till en klubb Vinberg-Flädje Golfklubb vid ett stormöte i Ätrasalen 1991. Målsättningen var att driva en fullängds 18 hålsbana i Flädje och en 9 håls övningsbana i Vinberg. Projektet drevs under ett år men resulterade 1992 i en delning i två klubbar – Vinbergs GK och Flädje GK.

Banan öppnas och Årets Golfklubb 1998

Banan i Flädje öppnades med 6 hål i maj 1992 och kompletterades efter några månader med 3 hål. I september öppnades ytterligare 9 hål. Under en tid fanns 12 hål där man spelade banan som 18 hål, med dubbla varv på hålen 13-18. På scorekortet då, som nu säkert är en raritet, kunde man läsa ”Efter 12 hål går varannan boll från slingan och varannan boll från bollrännan”. Den 1 juni 1993 invigdes hela 18 håls banan officiellt med gästspel av Europagolfproffsen Olle Karlsson och Fredrik Andersson Hed samt klubbens pro Mats Karlsson.

Redan vid byggande av de första hålen kom miljötänkandet in i klubben. Greenerna på hål 15-17 ligger inom det yttre skyddsområdet för kommunens närbelägna dricksvattentäkt vilket gjorde att byggnationen stannade upp. Men med positiva beslut i miljö- och hälsoskyddskommittén kunde bygget fortsätta genom att lägga gummidukar under greenerna för uppsamling av ev. urlakning av gödsel o.d. Totalt investerades 6,5 milj i banan, vilket ansågs väldigt prisvärt vid denna tid. Flädje blev senare bland de första klubbarna i landet som tillsatte en speciell miljökommitté vilken hade täta kontakter med ornitologer och botanister. Soptunnor tillverkade av banarbetarna med sortering anskaffades tidigt och har nu fått många efterföljare i landet. Miljösatsningen kröntes när Flädje blev årets golfklubb 1998, där just miljöfrågorna och det ideella arbetet i klubben var ledstjärnor.

Stor sponsorverksamhet och många GF gäster redan från början

Under klubben första år med relativt lågt medlemsantal blev sponsorverksamheten och många gästspelare nyckeln till framgångarna. Noteras kan att 1991, d.v.s. ett år innan banan öppnades, hade klubben cirka 150 000 kr i sponsorintäkter och första året 1992 med egen bana nästan 470 000 kr. Flera år under 90 talet var greenfee intäkterna lika stora som medlemsintäkterna vilket gjorde att klubben kunde klara de sämre åren relativt bra och växa vidare. Bl.a öppnades greenerna en söndag i januari och annons infördes i Borås Tidning. Strax efter att det mörknat hade 119 GF spelare från Mark och Borås tillsammans med hemmaspelarna hunnit med att spela 18 hål på fina greener.

Många ideella arbetsinsatser och öppet café med betalning i kaffeburk

Redan från början engagerades medlemmarna i stenplockning, röjning av ris och städdagar samt utbildning av hålvärdar med kunskaper om gräs och banskötsel. Trivselfaktorn att stanna till efter 9 hål och träffa medlemmarna i Cafeterian och få handgjorda mackor med lite personlig touch blev en del av det som benämndes ”Flädjeandan”. För att klara öppethållandet blev betalningen via kaffeburken nästan legendarisk och omöjligt att förändra.

Första klubbhuset blev en fd arbetsbarack som inköptes till lågkostnad. Men hjälp av många ideella timmar har medlemmarna rustat upp och byggt ut denna så den i dag är basen i ett modernt klubbhus med kansli, cafeteria och övriga faciliteter som en golfklubb behöver, utan att det blir för stora omkostnader.

Ny golfkris och ombildning till spelrätter

I början av 2000 började golfboomen mattas av samtidigt som det fanns många nya banor med brist på medlemmar. Den gamla modellen med medlemslån började bli ohållbar då konkurrensen om medlemmarna hårdnade. Många nya klubbar startades av privata markägare när tiderna blev sämre för att driva lantbruk och man erbjöd medlemskap utan medlemslån. Resultatet blev att medlemmar i golfklubbar med medlemslån började ta ut sina lån och gå med i klubbar utan medlemslån. Detta skapade succesivt en svår kapitalsituation för ideella klubbar som inte ägde marken utan var beroende av medlemskapitalet. Klubbar började erbjuda ombildning av medlemslånen till spelrätter för att inte hamna i akut kapitalbrist.

Flädje väljer sin egen väg

2005 hade Flädje c:a 7 miljoner i medlemslån och ett antal medlemmar som ville byta till andra klubbar utan medlemslån. Ganska snart stod det klart att man inte kunde fortsätta med medlemslån utan började under sommaren diskutera en övergång till spelrätter.

Vintern 2005 konverterade klubben till en medlemsägd klubb med spelrätter och i samband med det ändrades klubbens namn till Ullared Flädje GK.

De första åren i finanskrisens tecken var tuffa och flera år med marginellt minskat antal medlemmar för att efter 2010 resultera i en stabil ekonomi. En faktor som varit helt avgörande är medlemmarnas ideella insatser. Att ställa upp när klubbhuset skall repareras, vid omfattande arbeten på banan eller att på helger ta hand om cafét har varit självklart för klubbens medlemmar. I begreppet .”Flädjeandan” ingår också självklarheter som att alltid vara öppna och välkomnande för våra greenfee gäster samt egna medlemmar.

Varje år besöks Flädje av drygt 6000 greenfeegäster och tillsammans med samarbetsavtal med ett 50-tal regionala företag borgar detta för att klubben lever vidare.

Närheten till Europas största varuhus (Gekås i Ullared) gör att Flädje gästas av golfspelare från hela Norden.

Sedan 2014 har klubben iordningsställt en fin ställplats för husvagnar och husbilar, vilket visat sig vara väldigt uppskattat och en välkommen intäkt för klubben.

Klubben har sedan 1990 haft 7 ordföranden: 1990 Bengt Darhult, 1991-1996 Ove Olsson, 1997-2008 PG Åhäll, 2009-2014 Joakim Sjögren, 2015-2017 Lars Sahlin, 2018 Lennart Andersson, 2019 Joakim Sjögren och 2020 – Marie-Louise Wernersson.

Adress

Flädje 212,
311 65 Vessigebro

Öppettider

Vardagar:  08.00 – 15.00
Helg:  09.00 – 15.00

Flädje Golf AB © 2024. 

Producerad av HiWeb